Stichting De VlindeR Activiteitencentrum

Verbindt mens en welzijn

Maatschappelijke dienstverlening 

Op lokaalniveau bieden wij ook diverse vormen van ondersteuning en activiteiten. Neem vrijblijvend contact op met ons.

U kunt gebruikmaken van voorzieningen/ activiteiten zoals:

  • Inloopochtend, iedere donderdag v.a. 10u-13u (praatje met koffie, thee en koek);
  • Vrijwilligerswerk;
  • Creatief bezig zijn met bijvoorbeeld hout, mozaïek en schilderen;
  • Boodschappen doen voor hulpbehoevenden (ADL-ondersteuning);
  • Maaltijdvoorziening; 
  • Kleine praatgroep voor mensen met angststoornissen en slachtoffers van pesten;
  • Sociale en fysieke weerbaarheid;
  • Sport, spel en wandelactiviteiten;
  • Beweegprogramma voor mensen met overgewicht en obesitas**.

**Conform richtlijnen van ACSM, NNGB en Partnerschap Overgewicht Nederland.