Stichting De VlindeR Activiteitencentrum

Verbindt mens en welzijn

Ons bedrijf

Onze stichting is ontstaan uit: maatschappelijke betrokkenheid, onze werkervaring met uiteenlopende hulpbehoevenden en onze eigen kijk op interventies. Onze uitgangspunten zijn: kleinschaligheid, maatwerk, transparantie, sociale innovatie en een veilige ontwikkel omgeving voor onze doelgroep.

Onze missie

Stichting De Vlinder AC, "verbindt mens en welzijn":

Dit  doen we door de participatiemogelijkheden van onze doelgroep te verbeteren.

Onze visie

Onze visie is dat een structureel aanbod en deelname aan; zinvolle educatieve-/ re-integratie trajecten en dagbesteding,  participatie zullen bevorderen. Hierbij houden wij voortdurend rekening met de mogelijkheden en beperkingen van de deelnemers (maatwerk). Om maatwerk te realiseren, zullen wij regelmatig een beroep doen op het formele en informele netwerk van deelnemers.

Ons team

Ons team staat voor eerlijkheid, betrokkenheid, geborgenheid, vernieuwing en stelt de deelnemers centraal waar mogelijk en waar nodig. We bieden daarnaast deskundigheid m.b.t. onze activiteiten/ programma's. Als vrijwilligers interesse en affiniteit hebben met onze missie, visie en doelgroep, kunnen zij zich aanmelden. Zie contactgegevens. Onze voorkeur gaat voorlopig uit naar vrijwilligers met een uitkering (UWV of Sociale Dienst).