De Vlinder Activiteitencentrum

Verbindt mens en welzijn

Steun ons


De belangrijkste fiscale voordelen

  • Als donateur kunt u uw gift aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Dit met in achtneming van de daarvoor geldende regels.
  • We hoeven geen schenk- of erfbelasting te betalen. Dit heeft als voordeel dat uw gehele schenking ten goede komt aan het gewenste doel bij St. De Vlinder Activiteitencentrum.