Stichting De VlindeR Activiteitencentrum

Verbindt mens en welzijn


Welkom bij "Stichting De Vlinder AC"


We zijn een hulpverleningsorganisatie met een christelijke en humanistische achtergrond. Onze overtuiging is een inspiratiebron die richtinggevend is voor onze grondhouding.

Wij gunnen mensen met psychosociale -, psychiatrische - of ouderdomsproblemen, een doorbraak op leefgebieden waar zij vastlopen. Van klacht naar kracht! Wij ondersteunen mensen met minimale ontwikkelingsmogelijkheden, naar werk, startkwalificatie en inclusie. 

Daarnaast bieden wij aanvullende en zinvolle activiteiten aan de buurt.