De Vlinder Activiteitencentrum

Verbindt mens en welzijn

Doelgroep

 

Wat heeft de Vlinder Activiteitencentrum te bieden?
De Vlinder Activiteitencentrum is zowel een algemene voorziening als een maatwerkvoorziening. De maatwerkvoorziening is voor mensen met een WMO-indicatie. Voor deze doelgroep hebben wij diverse activiteiten op het gebied van dagbesteding.

In de algemene voorziening bieden wij activiteiten aan de buurt, iedereen is hierbij welkom. Zie kopje lokaal.


WMO

Voor de financiering van de maatwerkvoorziening doen wij een beroep op de WMO. Wij houden rekening met de wet waar gemeenten sinds 1 januari 2015 mee werken, waarbij mensen met een indicatie worden ondersteund op het gebied van: dagbesteding, zelfredzaamheid, participatie, maatwerkvoorziening en activering.

 Ondersteuning/ maatwerkvoorziening

 Bestaat uit de onderstaande hoofdcategorieën: 

  • Arbeidsmatige activering en dagbesteding; 
  • Re-integratietraject;
  • Ontwikkelingsgerichte activiteiten of educatieve trajecten;
  • Recreatieve belevingsgerichte dagbestedingsactiviteiten;
  • Anti- pestprogramma; 
  • Sociale en fysieke weerbaarheid.

Leervormen

Wij hanteren persoonsgerichte begeleidings- of  leervormen. Hierbij wordt rekening gehouden met de specifieke situatie van de deelnemer.
                                                                                                                               


E-mailen
Bellen
Info