De Vlinder Activiteitencentrum

Verbindt mens en welzijn

Ons bedrijf

Onze stichting is ontstaan uit: maatschappelijke betrokkenheid, onze werkervaring met uiteenlopende hulpbehoevenden en onze eigen kijk op interventies. Onze uitgangspunten zijn: kleinschaligheid, maatwerk, transparantie, sociale innovatie en een veilige ontwikkel omgeving voor onze doelgroep.

Onze missie

De Vlinder AC, "verbindt mens en welzijn":

Wij verbeteren participatiemogelijkheden van hulpbehoevenden d.m.v. dagbestedingsactiviteiten, arbeidsmatige activiteiten, voorlichting en educatie. 

Onze visie

Onze visie is dat een structureel aanbod en deelname aan; zinvolle educatieve-/ re-integratie trajecten en dagbesteding,  participatie zullen bevorderen. Hierbij houden wij voortdurend rekening met de mogelijkheden en beperkingen van de deelnemers (maatwerk). Om maatwerk te realiseren, zullen wij regelmatig een beroep doen op het formele en informele netwerk van deelnemers.

 


E-mailen
Bellen
Info