De Vlinder Activiteitencentrum

Verbindt mens en welzijn

Disclaimer

De eigenaren van deze website, te noemen De Vlinder AC, garandeert niet dat de inhoud of alle informatie op de website foutloos, volledig of actueel is. Daarom kan de gebruiker/bezoeker van deze website geen rechten ontlenen aan de informatie op de site. De Vlinder AC is niet verantwoordelijk voor de informatie, inhoud of bestanden e.d. van andere websites die gekoppeld zijn aan deze website. De website is met grote zorgvuldigheid samengesteld, doch aanvaardt de onderneming geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van welke vorm van directe of indirecte schade dan ook die door de bezoeker wordt geclaimd of geleden. Er dient schriftelijke toestemming gevraagd te worden voor het gebruik van de getoonde inhoud of delen daarvan (auteursrecht). Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de getoonde informatie of delen daarvan, maken inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van de onderneming die zijn beschermd door alle toepasselijke nationale en internationale wetten. Bij wederrechtelijk gebruik van onze informatie of delen daarvan, zal de tegenpartij aansprakelijk worden gesteld.

Privacystatement

De Vlinder AC respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en zorgt ervoor dat alle persoonlijke informatie die ons bereikt, vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uw toestemming. Persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor werkgerelateerde doeleinden. Uw persoonlijke gegevens worden met grote zorgvuldigheid beveiligd om te voorkomen dat derden misbruik hiervan maken. De Vlinder AC accepteert derhalve geen aansprakelijkheid voor geleden schade die voortvloeit uit misbruik van die persoonsgegevens door derden, die met toestemming van de betrokkene zelf zijn verstrekt. De Vlinder AC is niet aansprakelijk voor het privacybeleid van andere websites die aan deze site zijn gekoppeld. Het privacybeleid van derden of partners kan afwijken van het beleid van De Vlinder AC. U dient derhalve zelf de desbetreffende sites of verantwoordelijken te raadplegen.


E-mailen
Bellen
Info