De Vlinder Activiteitencentrum

Verbindt mens en welzijn

Kwaliteit en veiligheid

 

Wet Bescherming Persoonsgegevens

In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is De Vlinder Activiteitencentrum gehouden aan zorgvuldigheid met het verwerken van persoonsgegevens.

 

Klachtenregeling en geschillencommissie 

Hiervoor kan men terecht bij:

Stichting Zorggeschil
Postbus 1021
7940 KA Meppel

E-mailen
Bellen
Info