De Vlinder Activiteitencentrum

Verbindt mens en welzijn

Steun ons

Draag jij ons een warm hart toe en wil je ons financieel steunen met een donatie? Dit waarderen wij enorm!

Je kunt er voor kiezen om eenmalig of structureel te doneren, op naam of anoniem.

Doneer


De belangrijkste fiscale voordelen

  • Als donateur kunt u uw gift aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Dit met in achtneming van de daarvoor geldende regels.
  • We hoeven geen schenk- of erfbelasting te betalen. Dit heeft als voordeel dat uw gehele schenking ten goede komt aan het gewenste doel bij St. De Vlinder Activiteitencentrum.


    E-mailen
    Bellen
    Info