De Vlinder Activiteitencentrum

Verbindt mens en welzijn

  '' Welkom bij "Stichting De VlindeR Activiteitencentrum"


We zijn een organisatie met een christelijke en humanistische achtergrond. Onze overtuiging is de inspiratiebron die richtinggevend is voor onze grondhouding.

Wij gunnen mensen met psychosociale -, psychiatrische - of ouderdomsproblemen, een doorbraak op leefgebieden waar zij vastlopen. Van klacht naar kracht! Wij ondersteunen mensen met minimale ontwikkelingsmogelijkheden, naar werk, startkwalificatie en inclusie. 

Daarnaast bieden wij ook activiteiten aan mensen zonder een hulpvraag. 
E-mailen
Bellen
Info